wird überprüft von der Initiative-S

ISO27001 gecertificeerd: VisionsConnected

Trust in People juicht toe dat cloudbedrijven zoals VisionsConnected zich professionaliseren door een Information Security Management Systeem (ISMS)  volgens de internationale standaard ISO27001 te implementeren. Informatiebeveiliging ISO27001 is het management systeem voor informatiebeveiliging – een zogenaamd ISMS – en zegt wat over de aansturing van processen die van belang zijn voor de beveiliging van data. Belangrijk is…

Lees meer