wird überprüft von der Initiative-S

Verschillen tussen ISAE 3402 versus ISO 27001

ISO 27001 is een security standaard, in deze standaard zijn richtlijnen (‘best practices’) opgenomen voor informatiebeveiliging van een organisatie. ISAE3402 is een audit standaard voor rapportage over uitbestede processen. Verschillen & overeenkomsten Aard van de data Zodra data de basis vormt voor financiële processen, is ISAE 3402 de standaard. Je hebt meer zekerheden nodig als accountant…

Lees meer