wird überprüft von der Initiative-S
ISO27001 of NEN7510

Download brochure ISO27001 ISMS informatiebeveiliging

Overzicht van informatiebeveiliging in grote complexe omgevingen is vaak lastig te realiseren. De kunst is dan ook om complexe materie met grote hoeveelheden data te vereenvoudigen tot de kern. Waar staat mijn relevante data, hoe is dat nu beschermd en welke risico’s wil ik wel of niet lopen? Wij bieden met hoogwaarde security consultancy en een ISMS een toegevoegde waarde door overzicht, samenhang en focus aan te brengen en aan te sluiten op uw bestaande organisatieprocessen. Hierbij kunt u eventueel profiteren van onze vereenvoudigde risico methodiek gericht op de data. Onze kennis is gebaseerd op de praktijk en wij helpen u snel tot de kern te komen. Voor meer informatie kunt u natuurlijk contact opnemen of onze Engelstalige brochure downloaden over ISO27001 of NEN7510.

Informatiebeveiliging voor grote bedrijven

Informatiebeveiliging is een cyclisch proces in uw organisatie dat data risico’s in kaart brengt en passende maatregelen definieert om de beveiliging en continuïteit van uw data kosteneffectief te borgen. Data is namelijk één van uw belangrijkste grondstoffen geworden en wij helpen data te beschermen. Informatiebeveiliging kan het best complex worden als je bedenkt dat er wetgeving is voor verschillende data typen. Denk maar aan de verplichte bescherming van privacy gevoelige informatie, telefoongesprekken, email, koersgevoelige financiële data en/of medische gegevens. Daarom bieden wij onze klanten een ISMS met daarin een eigen beveiligingsbeleid, een register van databronnen, een register van beveiliging incidenten, een jaarplanning, een data risico methodiek, project beoordelingen op beveiliging en periodiek overleg.

Voor wie geschikt?

Voor bedrijven met meer dan 150 medewerkers die – voor een deel – gecertificeerd willen worden op gebied van informatiebeveiliging.

Vrijblijvend afspraak over informatiebeveiliging voor grote bedrijven

Graag maken wij met u een vrijblijvende afspraak.  Bel ons op +31-84-430 0008 of vul het formulier in op deze pagina.