wird überprüft von der Initiative-S

Quickscan

  • Op basis van deze integrale nulmeting krijgt u van ons een gratis en vrijblijvend rapport over de data risico’s die uw organisatie loopt, helpen wij u een afweging te maken welke maatregelen aanvullend genomen kunnen worden en met welke marktpartijen dat gerealiseerd kan worden.
  • Incident scenario's

  • Contactgegevens

  • Achtergrondinformatie

 

Verification