wird überprüft von der Initiative-S

Trust in People juicht toe dat cloudbedrijven zoals VisionsConnected zich professionaliseren door een Information Security Management Systeem (ISMS)  volgens de internationale standaard ISO27001 te implementeren.

Informatiebeveiliging

ISO27001 is het management systeem voor informatiebeveiliging – een zogenaamd ISMS – en zegt wat over de aansturing van processen die van belang zijn voor de beveiliging van data. Belangrijk is de scope van een ISO27001-certificaat is. Het gaat de klanten van cloud diensten specifiek om hun data! Daarnaast is het voor afnemers belangrijk om te weten welke security incidenten en audit-findings er zijn geweest. Dit geeft aan of de genomen informatiebeveiliging-maatregelen uit ISO27001 Annex A / ISO27002 ook effectief zijn. De meest recente versie van ISO27001 (uit 2013) schrijft voor het risico management gericht moet zijn op de DATA. Dit in tegenstelling tot voorgaande versies van ISO27001 (2005) die verder geen eisen aan de vorm van risico management dicteerde. De ISO27001 uit 2013 is tevens voorbereid op de harmonisering van verschillende normen door management systemen (ISO27001) los te trekken van de operationele maatregelen (ISO27002). Dit maakt het voor bedrijven gemakkelijk om verschillende normen (bv kwaliteit ISO9001) met één management systeem te implementeren.

VisionsConnected is specialist in het leveren van betrouwbare en veilige (cloud-)diensten voor HD-videoconferencing en unified communication (UC). De diensten werken vanuit de cloud, onafhankelijk van de gebruikte netwerken, leveranciers en protocollen. Meer informatie over hun ISO27001 diploma is te lezen op hun website.

Leave a Reply